TEMMUZ FARKINDALIK

Sevgili Dostlar, 

Temmuz ayı Amerika’da Ulusal Dudak Damak Yarıkları ve Kraniyofasiyal Anomaliler FARKINDALIK ayıdır. Temmuz ayı boyunca Amerikan Yarık Damak Derneği, bu tür sorunlarla yaşayan hastalar adına farkındalık oluşturmaya çalışır.

ACPA nın sitesinde yayınlanan metnin Türkçesiyle başlayalım. Orijinal tam metin bu sayfanın en sonundadır. 

YARIK DUDAK VE/VEYA DAMAK NEDİR?

Bir yarık dudak ve/veya damakta (ağzın çatısı) bir boşluktur. Alveol (üst çene ve/veya üst diş eti kemikleri) içerebilir. Yarıklar, dudak veya damağın iki tarafı bebeğin gelişimi sırasında hamileliğin çok erken döneminde birlikte büyümediğinde ortaya çıkar. Bebekler yarık dudak, yarık damak veya her ikisi ile doğabilir. Yarık dudak genellikle hamileliğin beşinci haftasında, birçok kadın hamile olduklarını bile bilmeden önce ortaya çıkar. Yarık damak genellikle gebeliğin dokuzuncu haftasında gelişir. Yarık geliştikten sonra, hamilelik boyunca kalacak ve bebeğin ilk gülümsemelerinin bir parçası olacaktır. Yarık dudak, yarık damak olsun ya da olmasın, bebeğin yüzünün görünümünü değiştirecektir. Çoğu yarık tamir edilebilir, böylece bebek büyük zorluklar olmadan yiyebilir ve konuşabilir. Birçok yarık küçük yara izi ile tamir edilebilir.

YARIĞA NE SEBEP OLUR?

Yarıklar, çevrede ve/veya genetikte (bir aile özelliği) bir şeyin yüz gelişimini etkilemesi nedeniyle oluşur. Bir yarığın kesin nedenini belirlemek genellikle zordur. Yarıklar tüm ırksal ve etnik gruplarda görülür. Asya kökenli insanlarda Kafkasyalılardan ve en az Afrika kökenli insanlardan biraz daha sık görülürler.

YARIKLAR NE KADAR YAYGINDIR?

Yüz yarıkları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her 600 doğumun yaklaşık 1'inde görülür ve bu da onları en yaygın doğum farklılıklarından biri haline getirir. Sol taraflı yarıklar sağ taraflı yarıklardan daha yaygındır. Bazı yarıklar bilateraldir ve ağzın her iki tarafını da etkiler. Yarıkların yaklaşık üçte biri dudak ve alveolar sırt (üst sakız) içerir. Tüm yarıkların üçte ikisi damak boyunca uzanır. Bazı yarıklar dudak ve yumuşak damak içerebilir, ancak sert damak içermez.
July is National Cleft and Craniofacial Awareness Month 


Throughout the month of July, ACPA will be raising awareness on behalf of patients living with a facial difference, as well as the specialized care and resources the association and its members provide throughout a patient’s cleft or craniofacial journey.

 

WHAT IS A CLEFT LIP AND/OR PALATE?

A cleft is a gap in the lip and/or palate (roof of the mouth). It may include the alveolus, (bones of the upper jaw and/or upper gum). Clefts occur when the two sides of the lip or palate do not grow together during baby’s development very early in pregnancy. Babies may be born with a cleft lip, a cleft palate, or both. Cleft lip usually occurs around the fifth week of pregnancy, before many women even know they are pregnant. A cleft palate usually develops around the ninth week of pregnancy. Once the cleft has developed, it will remain throughout pregnancy and will be part of baby’s first smiles. A cleft lip, with or without cleft palate, will change the appearance of baby’s face. Most clefts can be repaired so that baby may eat and speak without major difficulties. Many clefts can be repaired with little scarring.

 

WHAT CAUSES A CLEFT?

Clefts occur because something in the environment and/or genetics (a family trait) has affected facial development. It is often difficult to determine the exact cause of a cleft. Clefts occur in all racial and ethnic groups. They occur slightly more often in people of Asian descent than among Caucasian and least often in people of African descent.

 

HOW COMMON ARE CLEFTS?

Facial clefts occur in about 1 of every 600 births in the United States, making them one of the most common birth differences. Left-sided clefts are more common than right-sided clefts. Some clefts are bilateral, affecting both sides of the mouth. About one-third of clefts involve the lip and alveolar ridge (upper gum). Two thirds of all clefts extend through the entire palate. Some clefts may involve the lip and soft palate but not the hard palate.

 

Continuing reading this and other educational materials at https://acpa-cpf.org/acpa-family-services/family-resources/booklets-fact-sheets/

 

You can help spread awareness by sharing your story at https://acpa-cpf.org/acpa-family-services/community-stories/share-your-story/.


When you submit your story by July 5, you will also be entered to win a Cleft Courage Bear. Learn more about how you can help spread awareness at

https://acpa-cpf.org/acpa-family-services/family-resources/cleft-craniofacial-awareness/


Bu sayfa 1151 defa ziyaret edildi.