Son Yazılar

Tüm Yazılar

Duyuru (Hayatımda önemli bir gelişme oldu)

Selamlar,

Uzun zamandır sizlerle sohbet edemiyordum. Hayatımda önemli gelişme oldu. Bunu sizlere anlatmak istiyorum. 30 yılı aşkın Bezmialem serüvenimi tamamladım. Pasifik Sağlık AŞ de Care in Turkey logosu altında sağlık turizmi temelli bir sürece girdim. Türkçesi artık kamu da çalışmıyorum, özele geçti derler ya işte o misal. 

Duyuru

Değerli Dostlar;

An itibariyle 32 yıllık bezmialem serüvenimin tamamlandığını, gençlere yer açmak adına mutluluk ile sizlere duyuruyorum, biraz da hüzün var elbette....

SMILING CHILDREN PROJECTS

Prof. Dr. Ethem Güneren, 2007 yılında, “Doctors Worldwide” organizasyonunun Türkiye şubesi olan Yeryüzü Doktorları Derneği’ne katılmıştır.

Sevgili Danışanım | Dear Guest

Lütfen aşağıdaki önemli açıklamayı okuyun:

Ben Prof. Dr. Ethem Güneren. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanıyım, Ağız Diş Çene Cerrahisi ve El Cerrahisi de ek uzmanlık alanlarımdır. 

Ameliyatların olası sorunları hakkında sizi bilgilendirmek isterim. Özellikle ameliyat kombinasyonlarında bazı bilimsel sınırlamalar vardır; Birincil önemli faktör eşlik eden hastalıklardır. Biz bunlara komorbiditeler yani eşlik eden sistemik hastalıklar (diyabet-hipertansiyon-kalp yetmezliği-kronik böbrek problemleri vb.) deriz. 

İkinci en önemli faktör sigara içmektir, yani sigara damar spazmı yapar, bu da doğrudan kan akışını azaltır, bu da flep dolaşımını azaltır. 

Üçüncü hayatı tedavi eden faktör düşük hemoglobin düzeyidir, kansızlık durumunun kan transfüzyonu ile tedavi edilmeye çalışılması önerilmez. Dördüncü önemli faktör ise daha önce geçirilmiş ameliyatlardır ve bunlar halihazırda istenen tedaviyle doğrudan ilgili olabilir veya olmayabilir, yani eskiden yapılmış ameliyatlarınız, şu anda düşünülen ameliyatın yapılmasını olumsuz etkileyebilir. 

Tüm tedavilerin güvenli bir ameliyat ile yapılabilmesi için doğru tanının konması gerekmektedir. Güvenli cerrahi açısından en uygun kombinasyonlar nelerdir? Cevabım şablon olmadığıdır. 

Kan tahlil değerleriniz, bulgularınız ve sonuçlarınız ameliyat öncesi kontrol listesine göre gözden geçirilecektir. 

Tıbbi ve cerrahi tedaviniz için sizinle ön anlaşmaya varılmış ve ülkemize transferiniz organize edilmiş olsa da ilk muayene, kan tahlili ve tanı taramasının, hastanemizde tekrardan yapılması son derece bilimsel ve hayatidir. 

Bu durumda elde edilen veriler planlanan tedavinizle çelişiyorsa veya tedavinizi olumsuz etkiliyorsa, yani tedavi almanıza rağmen bulaşıcı bir hastalığınız olduğuna dair bir tespit yapılırsa veya planlanan tedaviniz sizin son durumunuza uygun değilse ve birebir görüşme sırasında tedavinizle ilgili gerçekçi olmayan beklentilerin tespit edilmesi veya planladığınız tedavinizi olumsuz etkileyecek başka bir geçerli nedenin tespit edilmesi durumlarında, planlanan tıbbi veya cerrahi tedavide iptal dahil her türlü değişiklik yapılabilir.

Son olarak veya hepsinden önemli bir açıklama olarak şunu söylemeliyim ki, yapılan tıbbi ve cerrahi tedavi sonrasındaki bir yıllık süreçte, tıbbi veya cerrahi literatürde beklenen ve/veya kabul edilebilir bir komplikasyon gelişmesi durumunda, yol ve konaklama ücretlerinizi kendiniz karşılayarak gelmeniz şartıyla, komplikasyonu ilgilendiren tedai sürecinde hastane ve ameliyat giderleri yansıtılmayacaktır. 

Saygılarımla, Prof. Dr. Ethem Güneren 
Please read the important statement below:

I'm Prof. Dr. Ethem Guneren. I am a Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Specialist, Oral and Maxillofacial Surgery and Hand Surgery are my additional fields of expertise.

I would like to inform you about the possible problems of the surgeries. There are some scientific limitations, especially in combinations of surgery; The primary important factor is concomitant diseases. We call these comorbidities, that is, accompanying systemic diseases (diabetes-hypertension-heart failure-chronic kidney problems, etc.).

The second most important factor is smoking, that is, smoking causes vascular spasm, which directly reduces blood flow, which in turn reduces flap circulation.

The third one is low hemoglobin level, it is not recommended to try to treat anemia with blood transfusion. 

The fourth important factor is the previous surgeries and these may or may not be directly related to the currently desired treatment, that is, your previous surgeries may adversely affect the performance of the currently considered surgery.

In order for all treatments to be performed with a safe operation, the correct diagnosis must be made. What are the most suitable combinations for safe surgery? My answer is that there is no template.

Your blood test values, findings and results will be reviewed according to the pre-operative checklist.

Although a preliminary agreement has been reached with you for your medical and surgical treatment and your transfer to our country has been organized, it is extremely scientific and vital that the on-site examination, blood analysis and diagnostic screening are carried out in our hospital.

In this case, if the data obtained contradicts with your planned treatment or affects your treatment negatively, that is, if it is determined that you have a contagious disease despite receiving treatment, or your planned treatment is not suitable for your final situation, and unrealistic expectations about your treatment are detected during the one-to-one interview, or if there are other things that will negatively affect your planned treatment. In cases where a valid reason is determined, any changes can be made to the planned medical or surgical treatment, including cancellation.

Finally, or as an important explanation, I must say that, according to the medical or surgical literature in the event of an expected and/or acceptable complication within one year after your medical and surgical treatment, in case of your coming by paying your own travel and accommodation costs, I will provide hospital and surgery expenses.

Yours sincerely, best regards Prof. Dr. Ethem Guneren

Tüm hastalarımın mediko-legal gerekçelerden dolayı öncesi ve sonrası fotoğraflarını özenle saklıyorum.

Günümüzde hastadan izin alınmak veya kimlik gizleyici karalamalar yapmak kaydıyla öncesi ve sonrası fotoğrafların kullanılması veya ameliyatların canlı yayınlanması, kontrolsüz bir hızla ve geri dönüşü olmayan bir yoğunlukta artmaktadır. 

Bu bir e-ticarettir, ve profesyonellik ve ciddi emek gerektiren bir uygulamadır ve plastik cerrahide de çok yaygındır. Arkadaşlarımı yayınladıkları çok iyi hasta sonuçlarından dolayı kutluyorum. Ben yayınlamıyorum. Bu benim tercihim.